Merkez Mahallesi


Belediye sınırları içindeki en büyük mahalledir. Şehrin ortasından geçmekte olan Ezine Çayı’nın doğu ve batı yakasında kurulmuştur. İlçede bulunan Sanayi, İktisadi ve Ticari kuruluşlar ile kamu kuruluşlarına ait tesisler ve sportif tesislerin tamamına yakını bu mahalle sınırlarındadır.

Abana İlçe Sınırlarından itibaren, ortalama 400 metre genişliğindeki Ezine Çayı’nın aktığı vadi boyunca yer alan ticari ve sosyal tesisler, bilhassa vadinin doğu kısmında kalan bölümde kümelenmiştir. Abana sınırındaki yeni sanayi sitesinden başlayarak Sınarcık semtinde eski sanayi çarşısına kadar uzanan 2600 metre uzunluğa, ortalama 300 metre genişliğe sahip düzlük alan şehrin ana unsurlarının yer aldığı yerdir. Bu alanın doğusunda kalan denizden yüksekliği 250 – 300 metreye kadar ulaşan yamaçlarda ise aralıklarla kurulmuş yerleşim birimleri bulunmaktadır. Bunlar kuzeyden itibaren sırasıyla, Köse semti, Killi semti, Yukarı Bahçe, Aşağı Bahçe, Yukarı Güllep ve Aşağı Güllep semtleridir.

Ezine Çayı’nın batısında kalan ve ortalama 100 metrelik düz şeritte ise yerleşim birimlerinin yanında öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yer alır. Bu yerleşimin yükseklerinde kuzeyden itibaren sırası ile Yılmaz Semti, Dikmen Semti, Bulayna semti, Aşağı ve Yukarı Sınarcık semtleri yer alır. Merkez Mahallesi’nin batısındaki Hamza Mahallesi ‘ne yakın yerde denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte Alaza Harmanı mevkiinde meteoroloji ve Deprem Araltırma İstasyonları yer alır.

Mahalle Muhtarı: Yusuf Öztürk
Telefon: 0543 775 4336


Web Tasarım ve Programlama Tasarım ve Programlama
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK