İlan

19 Şubat 2021 11:33 Bozkurt Belediyesi 854

Belediye meclisinin 05.02.2021 / 11 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

E32-A-01-D-1-C 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftası ve E32-A01-D 1/5000 ölçekli Nazım İmar Paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 435 ada 1 parsel, 546 ada 1 parsel ve 545 ada 5 parselin bulunduğu alanlarda; yeşil alan değişikliği düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği 05.02.2021 tarih 11 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılmış 
Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
Bu karar 19.02.2021 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 19.02.2021
    

Muammer YANIK
Belediye Başkanı
          
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.