İlan

21 Ocak 2021 09:47 Bozkurt Belediyesi 918

Belediye meclisinin 08.01.2021 / 01 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

             E32-A-01-D-1-C 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 482 ada 4 parselin komşusu 482 ada 5 parselin K.S.A. adası ile bir bütün olduğundan bu 482 adanın tamamının K.S.A. olarak düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği 09.06.2020 tarih 22 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılmış olup, sehven adanın doğusundan geçen imar yolunun sınırları hatalı düzenlenmiştir. Bu plan tadilatı ile imar yolunun sınırları korunacak şekilde 12 mt olarak değiştirilmesi şeklinde İmar Plan Tadilatı yapılmış,
              Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
              Bu karar 21.01.2021 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 21.01.2021
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.