İlan

18 Haziran 2020 09:11 Bozkurt Belediyesi 1509

İLAN

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Belediye meclisinin 09.06.2020/22 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

           E32-A-01-D-1-C 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 482 ada 4 parselin komşusu 482 ada 5 parselin K.S.A. ile bir bütün olduğundan bu 482 adanın tamamının K.S.A. olarak düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği yapılmış olup. 
              Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
              Bu karar 18.06.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 18.06.2020
    


Muammer YANIK
Belediye Başkanı
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.