İlan

18 Haziran 2020 09:09 Bozkurt Belediyesi 1431

İLAN

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Belediye meclisinin 09.06.2020/21 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

           E32-A-01-D-4-B 1/1000 ölçekli Uygulama ve E32-A-01-D 1/5000 ölçekli Nazım imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 457 ada 14 parselde bulunan Park Alanında, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bu yol üzerinde ihtiyaç olan Trafo yeri için Trafo Alanı şeklinde İmar Plan değişikliği yapılmış olup. 
              Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
              Bu karar 18.06.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 18.06.2020
    


Muammer YANIK
Belediye Başkanı
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.