İlan

20 Mart 2020 08:47 Bozkurt Belediyesi 1805

İLAN

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Belediye meclisinin 11.03.2020/11 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

           E32-A-01-D-1-C / E32-A-01-D-4-B 1/1000 ölçekli Uygulama ve E32-A-01-D 1/5000 ölçekli Nazım imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 480 ada 1 ve 2 parseller ve 438 ada 1 parsel (Enverpaşa Parkı)’deki Belediye Hizmet Alanının 5 kat Konut Alanı şeklinde düzenlenmesi değişikliği yapılmış olup.             
              Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
              Bu karar 20.03.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 20.03.2020
    


Muammer YANIK
Belediye Başkanı
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.