Bozkurt Belediyesi olarak, hepimizin ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışıyoruz .Doğal kaynakların ve kent dokularının en uygun şekilde korunması ve kullanılması öncelikli hedefimiz. Su-toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi,Bozkurt’un doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Bozkurt Belediyesi olarak görev başındayız.
Web Tasarım ve Programlama Tasarım ve Programlama
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK