Yazı İşleri Müdürlüğü

Mehmet Acar

Mehmet Acar

Müdür Vekili

DETAY

Birim Hakkında

Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, ilgili birimlere tesliminin yapılması, Encümen toplantıları ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi, Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması, evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikâh akitleri ve bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir..

Birim Haberleri

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.